Pilgrimsleder

– vandra längs Skandinaviska halvön

start-240pxAtt vara pilgrim är att söka både uppbrott och eftertanke, äventyr och kontemplation – på dina egna villkor och i ditt eget tempo. Välj strapatsrikare etapper, där du vilar i vindskydd eller tält. Eller välj ut några platser i närheten, som du besöker över dagen med buss, cykel eller till fots. Du kan göra som många före dig och vandra hela vägen till Trondheim, eller ta en kortare tur på ett par timmar – alla kan bli en pilgrim.

Under medeltiden sökte sig stora skaror pilgrimer till Olof den heliges grav i Nidarosdomen i Trondheim. Det vi benämner som pilgrimsleder i dag är uråldriga vägar med sikte på Nidaros, men även andra platser av betydelse. Mycket långa sträckor av de gamla vägarna har under senare år röjts och markerats. Idag är människor åter på vandring längs de urgamla lederna!

År 2010 förklarades lederna vara europeiska kulturvägar av Europarådet. Den här hemsidan syftar till att förbättra informationen om lederna i vårt område.