Björnberget – Klaxåsen (5 km)

Vid ån Hoan mellan Vitvattnet och Björnberget finns vindskydd. Fortsätt västerut till Klaxåsen, södra Jämtlands äldsta by, troligen befolkad sedan slutet av 800-talet. Namnet kan ha uppkommit genom att kyrkklockan sänktes i Hoan för att inte komma i fiendehänder 1178 när kung Sverre kom för att erövra Jämtland till Norge, och klockan återfanns aldrig.

Sägen om en kyrka från slutet av 1000-talet är stark, en minnestavla finns nära den troliga kyrkplatsen. Nutida klockstapel.