Börjestensvägen – Mo (7,5 km)

Vandring på torrbacke genom grov tallskog, ungskog och hyggen. Mo ska ha varit en stor
rast- och andaktsplats med sägen om en medeltida kyrka belägen på ”Gussmolägden” där
även en offerkälla, nu igenstenad, har funnits samt en själastuga. Nutida klockstapel.