Dalåsen – Persåsen (4,5 km)

Leden följer landsvägen. I Persåsen finns värdshus och vandrarhem samt utställningar
kring de många ”snillen” som bott i närområdet.