Fjösåsen – Billsåsen (2,5 km)

Vandring längs byväg och traktorväg. I Billsåsen förenas Kårböleleden med JämtNorgevägen som fortsätter mot Stuguberget, genom Storsjö och Ljungdalen, passerar
Skarvdörrspasset in i Norge och sedan efter Neans dalgång till Trondheim.