Grossmyrbodarna – Börjestensvägen (8,5 km)

Vindskydd för övernattning efter cirka 500 meters vandring, sedan mestadels längs skogsbilvägar. Liten avstickare utmärkt till Börjesten som minner om en medeltida boplats kallad Börilsten.