Jämt-Norgevägen

Jamt-Norgevagen-240pxJämt-Norgevägen tar sin början i Jämtkrogen med Trondheim som slutmål. Jämt-Norgevägen kan ses som en avstickare, en alternativ väg till Trondheim från S:t Olavsleden.

Leden passerar Gällö, Revsund, Hackås, Oviken, Storsjö Kapell och Ljungdalen. I Skarvdörrspasset passeras den norska gränsen och via bland annat Selbu och Mostadsmark når man slutligen Trondheim.

Jämt-Norgevägen är belagd historiskt i många olika källor, både skriftliga och muntliga. Leden har använts av både nomader och bofasta i tusentals år. Jämt-Norgevägen erbjuder en spännande blandning av kulturhistoria och sköna naturupplevelser. Dagens vandrare finner utmed denna pilgrimsled alla tänkbara utmaningar, i form av strapatsrika sträckor, möjlighet att övernatta i vindskydd och att vila vid randen av milsvida utsikter.

Lindragen flotte över Pån, Pånäset

Pånvallsnäsets långgrunda sandstränder utgör en idealisk badplats. Här finns också en skyltad stenåldersboplats. Vandrare tar sig över vattendraget Pån med hjälp av en lindragen flotte. Där flotten går iland på Pånäset finns ett timrat vindskydd och en bit längre fram finns en enkel övernattningskåta.

Forsaleden med Forsafallet

Knappt två mil sydväst om Gällö ligger det natursköna Forsafallet – en pärla för badsugna och trötta pilgrimer. Till Forsafallet kommer man genom att vandra längs Forsaleden, väster om Bräcke, över Hunge och Våle.

Tunvågen – Rogsta

Jämt-Norgevägen är en strapatsrik vandringsled med många utmaningar. Vid Tunvågen måste pilgrimerna färdas över sjön Näckten för att komma fram till byn Rogsta. Ortsborna i Tunvågen kan ofta hjälpa till att ordna med båtöverfart.

Hackåsbygden med vindskyddet i Gärde

I Hackås finns Jämtlands enda bevarade medeltidskyrka med romansk absid. Troligen uppfördes först en stenkyrka här redan på 1100-talet. I absiden finns originalmålningar över Sankta Margaretas martyrium, från 1200-talets slut. Vid Hackås kyrka finns ett pilgrims-centrum med information och utställning samt ett sommaröppet kafé.

Jämt-Norgevägen följer Storsjöns strand norrut och i Gärde finns ett vindskydd att rasta i. Enligt tradition ska den heliga Birgitta på sin vandring mot Nidaros i mitten av 1300-talet, tvättat sina kläder i närheten av denna plats.

Ovikens gamla kyrka

Med fjällen i väster och Storsjön i öster ståtar Ovikens gamla kyrka. Denna kyrka var en av de många helgade kyrkor som fanns i Sverige under medeltiden. Ett besök i Ovikens kyrka gav personen 40 dagars avlat – 40 dagars kortare tid i skärselden. Ett besök vid kyrkan vid någon av kyrkans helgondagar; Mikaeli, Georg och Johannes döpares dag var också bra. Vandring runt kyrkogården med bön för de avlidna gav också syndaförlåtelse. Ovikens kyrka var ett bra alternativ för både långväga pilgrimer och från trakten som inte hade råd eller möjlighet att bege sig ända till Nidaros.

Lövbergets fäbod

I Arådalsfjällen finns storslagen natur och rika möjligheter att studera inlandsinsens framfart, för den som är geologiskt intresserad. Jämt-Norgevägen går i dessa trakter längs stigsträckning enligt gamla generalstabskartor. Den sista biten fram mot Lövbergets fäbod följer den gamla fäbodvägen. Utsikten härifrån är anslående och blir sannolikt ett bestående minne från vandringen. I närheten, vid Uggen mellan Arån och Lövberget, finns två husgrunder som sannolikt är lämningar av en själastuga med tillhörande stall.

För vidare information om orter, serviceinrättningar och sevärdheter:

  • Bräcke Turistbyrå, tel 0693-100 00
  • Turistföreningen Södra Storsjöbygden (Myrviken), tel 0643-108 33
  • Ljungdalens Turistbyrå, tel 0687-200 79