Kartor

Länsstyrelsen i Jämtlands län har en karttjänst för pilgrimslederna i Mellannorrland. Med hjälp av karttjänsten kan du zooma in intressanta områden och göra egna utskrifter. I tjänsten finns också kortfattad information kring vissa platser av historiskt intresse för vandraren.

Notera att kartorna helt har baserats på lokala uppgifter från t ex hembygdsföreningar och andra organisationer, eldsjälar och kyrkliga församlingar. Skötseln av lederna sker i allt väsentligt på ideell basis och på lokala initiativ. Lederna utgörs av historiska stråk i landskapet, gamla stigar och färdvägar, som har markerats och röjts fram. Ibland har man behövt anpassa sträckorna med hänsyn till de moderna förändringar som har skett i ledernas närhet. Länsstyrelsen gör inte anspråk på att äga pilgrimslederna. Vi vårdar eller röjer dem inte heller. Däremot samlar vi in och tillgängliggör information om lederna, som idag saknar en samlad och kontinuerlig förvaltning. Det kan därför finnas brister i såväl karttjänsten som i märkningen och underhållet av lederna.

Karttjänst i Sverige

Karttjänst i Norge: se rubriken ”rutene” på http://www.pilegrim.info

Vandring längs lederna sker i enlighet med allemansrättens begränsningar, se http://www.naturvardsverket.se/allemansratten.

Förbered din vandring noggrant! Kontakta de lokala turistbyråerna för att höra dig för om övernattningsmöjligheter och inköp av livsmedel längs lederna (se länkar i menyn till vänster). Du kan inte räkna med att det finns Internetuppkoppling överallt. Medtag papperskartor och kompass i fält! Komplettera gärna utskrifter från karttjänsten med den tryckta terrängkartan och fjällkartan från lantmäteriet. Försäljning av Lantmäteriets kartor sköts av Norstedts, se http://www.kartbutiken.se/kartbutiken/se/produkter/lantmateriets_kartor/Lantmateriets_kartor.ecl.
Notera att pilgrimslederna inte alltid finns utmarkerade på lantmäteriets kartor.

Mer krävande sträckor längs Pilgrimsleden S:t Olof är:

  • skogsområdet mellan Borgsjö och Bräcke i Sverige.
  • den sparsamt bebyggda sträckan (delvis i fjällterräng) mellan Åre (i Sverige) och Sul (i Norge).
  • myrlandskapet mellan Sul och Inndal/Garnes i Norge, där det istället finns möjlighet att följa en bilväg.
  • det kuperade och myrlänta området mellan Markabygda till Rådal i Norge.

Längre sträckor längs Romboleden och Jämt-Norgevägen går i ren fjällterräng, vilket kräver särskilda förberedelser av vandraren! Dessa leder passerar mycket sparsamt bebyggda områden. Delar av Romboleden i södra Härjedalen är bristfälligt märkt.