Kilkojan – Utanbergsvallarna (5,5 km)

Vacker vandring genom skogsmark, stadig hängbro över ån Röjan, vindskydd och utedass. Ledan korsar väg 315 nära Utanbergsvallarna, en av 40-talet fäbodar i Klövsjö
socken.