Klaxåsen – Söderhögen (5,5 km)

Mer västerut över berg med sagolik utsikt till söder och Nederhögen, kallas Högen, en gammal kulturbygd med jordbruk sedan 1300-talet. I Högen finns det enda bevarade minnesmärket i Jämtland från Baltzarfejden, daterat 1611.