Mo – Dalåsen (4,5 km)

Mestadels skogsterräng, broar över två åar samt vindskydd vid Högån.