Romboleden

romboleden-240pxRomboleden brukar allmänt sägas börja i Köping i Västmanland. Leden går bland annat via Ludvika, Mora i Dalarna, in genom Härjedalen och vidare mot Trondheim.

I Härjedalen passerar leden både små och större orter, bland annat Snösvallen, Rombovallen, Ljusnedal, Funäsdalen, Hedningsgärdet, Bruksvallarna, Ramundberget och Ljungdalen. I Skarvdörrspasset passeras den norska gränsen. Här sammanstrålar Romboleden och Jämt-Norgevägen och är samma led den sista biten mot Trondheim. Rombolandet var namnet på de öppna mälarlandskapen där den kyrkliga makten hade sitt säte under medeltiden. Att resa från ”Rombolandet” till dåvarande Nidaros kunde vara praktiskt men besvärligt och farofyllt.

Romboleden i dag

Dagens pilgrimer slipper det förflutnas faror men bereds istället möjlighet att vandra på leder som trampats av otroligt många genom tiderna. Förutom pilgrimer har Romboleden varit viktig för de jämtländska och härjedalska forbönder på sina handelsresor söderut och västerut.

Utmed Romboleden har dagens pilgrimer också möjlighet att stifta bekantskap med den samiska kulturen, som är rikligt representerad i form av både historiska lämningar och den nutida rennäringen. Spännande upptäckter och friluftsliv i tält eller vindskydd kombineras med möjlighet till bekvämt boende.

Snösvallen, Härjulf Hornbrytares boplats

Strax intill Snösvallen finns lämningarna efter en bosättning daterad till omkring år 840. Här sägs Härjedalens förste bebyggare, Härjulf Hornbrytare, haft sin boplats. Han flydde hit till denna avlägsna och obebyggda del av Sverige efter att ha kommit i onåd hos den svenske kungen. Namnet Härjedalen sägs komma från ”Härjulfs dal”. Arkeologiska undersökningar har funnit en rad vikingatida och medeltida föremål på platsen, såsom pilspetsar, sländtrissor och hästskor.

Rombovallen, begravningsplats

Rombovallen är en medeltida begravningsplats. Platsen nämns i en handskrift från 1600-talet. Där berättas om ett hus där pilgrimer kunde bo under sin vandring. Där begravdes även de pilgrimer som dött på grund av hunger eller köld på sin pilgrimsvandring till Nidaros. Vid Rombovallen finns idag en återskapad själastuga med grillplats. Nedre Stråån passerar platsen och inbjuder till en stunds avkoppling eller kanske flugfiske.

Funäsdalens Fjällmuseum

Fjällmuseet invigdes 1997 och utställningarna visar livet i Härjedalen utifrån nybyggarnas och samernas historia. Museets samlingar kommer från Sveriges äldsta fornminnesförening som bildades redan 1893. En stor mängd föremål från Härjedalens historia – från både vardagsliv och fest finns bevarad och visas här i utställningarna. I anslutning till museet ligger fornminnesparken som bjuder dig på en vandring mellan byggnader från Härjedalen, det äldsta är daterat till 1500-talet.

I Sameland

Den sista biten av Romboleden i Härjedalen går genom Sameland. Här i gränslandet möts samisk, svensk och norsk kultur. Här samsas renarnas sommarbetesland på fjället med skogsmarkernas vinterbeten. Naturen här är också renskötarnas arbetsområde och kräver särskilda hänsyn från dig som vandrare, men ger i gengäld mycket tillbaka. En vandring genom Sameland, eller Sápmi som det heter på samiska, lämnar ingen oberörd. Här finns möjligheter till både starka natur och kulturupplevelser.

Intressanta besöksmål

I hela det samiska bosättningsområdet finns mycket gott om gamla kulturlämningar. En dagstur från Romboleden tar en till bland annat Ruändan, Messlingen och dess 5 000 år gamla hällmålningar. Det är ett av Härjedalens populäraste fjällvandringsmål, som varje år besöks av tusentals besökare. Atmosfären på platsen lockade stenåldersfolket lika mycket som på oss människor idag.

Några kilometer väster om Funäsdalen ligger fäboden Vivallen, med ett samiskt gravfält från sen vikingatid – tidig medeltid. Det bestod av ett tjugotal gravar, några med mycket rika gravgåvor. Den vanligaste kulturlämningen är dock de många fångstgropssystemen för ren och älg, en jaktmetod som användes från stenåldern ända fram till år 1864 då det förbjöds.

För vidare information om orter, serviceinrättningar och sevärdheter:

  • Bräcke Turistbyrå, tel 0693-100 00
  • Turistföreningen Södra Storsjöbygden (Myrviken), tel 0643-108 33
  • Ljungdalens Turistbyrå, tel 0687-200 79