Sakrisbuan – Storhallen (12 km)

Mestadels längs skogsbilvägar och någon skogsterräng till Ljungan och ett vadställe med
flottningsränna i mitten. Rejäla stavar behövs när vattennivån är hög.