Utanbergsvallarna – Klövsjö (7 km)

Nordväst genom skog och sedan längs väg 316 fram till Klövsjö. Namnet kan härröra från
en klyvning mellan Lännässjön och Klövsjön. Kyrka från 1797 men med inventarier från
tidigare 1500-tals kyrka. Tavelgrinna i byns kärna utmärker platsen där ett kors varit placerat för andakt innan den första kyrkan byggdes. Här finns vidare 60 stenåldersboplatser, 100 fångstgropar och blästerugn berättar om tidigare järnframställning.